Bình chứa nút tai chống ồn LS400

Liên hệ

Mã sản phẩm: LS400

Nhà sn xut: Sperian-Howard Leight

Nước sn xut: Mỹ

Tiêu chun cht lượng: CE EN 352-2, ANSI S3.19, TCVN

Cht liu của nút tai: Bọt biển

Đ gin của nút tai: lên tới 33dB

Sức chứa của bình: 400 cặp