Bình chứa nút tai chống ồn LS500

Liên hệ

Mã sản phẩm: LS500

Nhà sn xut: Sperian-Howard Leight

Nước sn xut: Mỹ

Tiêu chun cht lượng: CE EN 352-2, ANSI S3.19, TCVN

Cht liu của nút tai: Silicone

Đ gin của nút tai: lên tới 33dB

Sức chứa của bình: 500 cặp

Loại: tay quay