Kính vuông bảo hộ Thái Lan – AHP11

28.000

Mã sản phẩm: AHP11

Nước sản xuất: Thái Lan

Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87

Mắt kính: Polycarbonate

Gọng Kính: ABS

Độ kính: Không độ

Màu sắc: Màu trà