Bình đựng nút tai chống ồn là một cái bình lớn, có hình trụ, dùng để chứa số lượng lớn nút tai chống ồn. Chỉ với việc vặn nút, hay đơn giản là gạt cần quay, thì ngay lập tức 1 cặp nút tai từ bên trong sẽ rơi ra cho bạn sử dụng.