Từ khóa sản phẩm - Kính bảo hộ đi đường

Từ khóa tập hợp những loại kính bảo hộ lao động dùng để đi đường, hoặc tham gia giao thông với nhiều mức giá cũng như mẫu mã khác nhau.

 • Kính bảo hộ 0 độ Việt Nam

  0 out of 5

  Mã sản phẩm: V308 – V368

  Nhà sản xuất: An Hồng Phát

  Nước sản xuất: Việt Nam

  Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81

  Mắt kính: Polycarbonate

  Gọng Kính: ABS

  Độ kính: Không độ

  Màu sắc: Đen, trắng

 • Kính bảo hộ AHP KĐ77

  0 out of 5

  Mã sản phẩm: KĐ77

  Nước sản xuất: Đài Loan

  Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87

  Mắt kính: Polycarbonate

  Gọng Kính: ABS

  Độ kính: Không độ

  Màu sắc: Màu đen

 • Kính bảo hộ AHP55

  0 out of 5

  Mã sản phẩm: AHP55

  Nước sản xuất: Đài Loan

  Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87

  Mắt kính: Polycarbonate

  Gọng Kính: ABS

  Độ kính: Không độ

  Màu sắc: Xanh đậm, xanh nhạt, đen, trà

 • Kính bảo hộ thời trang KXL88

  0 out of 5

  Mã sản phẩm: KXL88

  Nước sản xuất: Đài Loan

  Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87

  Mắt kính: Polycarbonate

  Gọng Kính: ABS

  Độ kính: Không độ

  Màu sắc: Màu xanh

 • Kính bầu KT33

  0 out of 5

  Mã sản phẩm: AHP33

  Nước sản xuất: Đài Loan

  Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87

  Mắt kính: Polycarbonate

  Gọng Kính: ABS

  Độ kính: Không độ

  Màu sắc: Đen, Trắng.

 • Kính dẻo bảo hộ

  0 out of 5

  Mã sản phẩm: KT22

  Nước sản xuất: Đài Loan

  Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87

  Mắt kính: Polycarbonate

  Gọng Kính: ABS

  Độ kính: Không độ

  Màu sắc: Màu trắng, đen

 • Kính Sperian 020

  0 out of 5

  Mã sản phẩm020

  Nhà sản xuất: Sperian

  Nước sản xuất: Pháp

  Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87

  Mắt kính: Polycarbonate

  Gọng Kính: ABS

  Độ kính: Không độ

  Màu sắc: Màu trắng

 • Kính Sperian 021

  0 out of 5

  Mã sản phẩm021

  Nhà sản xuất: Sperian

  Nước sản xuất: Pháp

  Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87

  Mắt kính: Polycarbonate

  Gọng Kính: ABS

  Độ kính: Không độ

  Màu sắc: Màu đen

 • Kính Sperian A700

  0 out of 5
  Mã sản phẩmA700  – A701 – A702
  Nhà sản xuất: Sperian
  Nước sản xuất: Pháp
  Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87
  Mắt kính: Polycarbonate
  Gọng Kính: ABS
  Độ kính: Không độ
  Màu sắc: Màu trắng, hơi sương, đen
 • Kính Sperian A800

  0 out of 5

  Mã sản phẩmA800  – A802 – A803

  Nhà sản xuất: Sperian

  Nước sản xuất: Pháp

  Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87

  Mắt kính: Polycarbonate

  Gọng Kính: ABS

  Độ kính: Không độ

  Màu sắc: Màu trắng, đen, trà

 • Kính Sperian A900

  0 out of 5

  Mã sản phẩmA900 – A901 – A902

  Nhà sản xuất: Sperian

  Nước sản xuất: Pháp

  Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87

  Mắt kính: Polycarbonate

  Gọng Kính: ABS

  Độ kính: Không độ

  Màu sắc: Màu trắng, đen, hơi sương, tráng bạc

 • Kính Sperian Protege

  0 out of 5

  Mã sản phẩm: Protege

  Nhà sản xuất: Sperian

  Nước sản xuất: Pháp

  Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87

  Mắt kính: Polycarbonate

  Gọng Kính: ABS

  Độ kính: Không độ

  Màu sắc: Màu trắng, đen, trà