Phin lọc là một thiết bị dùng để gắn vào mặt phòng độc. Nói đúng hơn, đây là bộ phận cần thiết nhất của một chiếc mặt nạ phòng độc. Bởi vì, nếu không có đồ lọc bụi, thì chúng ta sẽ bị nhiễm khuẩn hoặc nặng hơn là virus trong các môi trường ô nhiễm không khí.