Từ khóa sản phẩm - Kính bảo hộ lao động của Pháp

Kính bảo hộ lao động của Pháp là những sản phẩm cao cấp, có thiết kế nổi bật cũng như những đặc tính vượt trội hơn so với các dòng sản phẩm kính khác. Nhưng vẫn đảm bảo giá tốt cho khách hàng bởi vì sản phẩm được công ty trợ rất tốt. Tuy nhiên, để bảo vệ tối đa cho gương mặ, bạn cũng nên tham khảo thêm các loại khẩu trang của công ty chúng tôi.

 • Kính Milennia

  0 out of 5

  Mã sản phẩm: Milena

  Nhà sản xuất: Sperian

  Nước sản xuất: Pháp

  Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87

  Mắt kính: Polycarbonate

  Gọng Kính: ABS

  Độ kính: Không độ

  Màu sắc: Màu trắng

 • Kính Sperian 020

  0 out of 5

  Mã sản phẩm020

  Nhà sản xuất: Sperian

  Nước sản xuất: Pháp

  Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87

  Mắt kính: Polycarbonate

  Gọng Kính: ABS

  Độ kính: Không độ

  Màu sắc: Màu trắng

 • Kính Sperian 021

  0 out of 5

  Mã sản phẩm021

  Nhà sản xuất: Sperian

  Nước sản xuất: Pháp

  Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87

  Mắt kính: Polycarbonate

  Gọng Kính: ABS

  Độ kính: Không độ

  Màu sắc: Màu đen

 • Kính Sperian A700

  0 out of 5
  Mã sản phẩmA700  – A701 – A702
  Nhà sản xuất: Sperian
  Nước sản xuất: Pháp
  Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87
  Mắt kính: Polycarbonate
  Gọng Kính: ABS
  Độ kính: Không độ
  Màu sắc: Màu trắng, hơi sương, đen
 • Kính Sperian A800

  0 out of 5

  Mã sản phẩmA800  – A802 – A803

  Nhà sản xuất: Sperian

  Nước sản xuất: Pháp

  Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87

  Mắt kính: Polycarbonate

  Gọng Kính: ABS

  Độ kính: Không độ

  Màu sắc: Màu trắng, đen, trà

 • Kính Sperian A900

  0 out of 5

  Mã sản phẩmA900 – A901 – A902

  Nhà sản xuất: Sperian

  Nước sản xuất: Pháp

  Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87

  Mắt kính: Polycarbonate

  Gọng Kính: ABS

  Độ kính: Không độ

  Màu sắc: Màu trắng, đen, hơi sương, tráng bạc

 • Kính Sperian Protege

  0 out of 5

  Mã sản phẩm: Protege

  Nhà sản xuất: Sperian

  Nước sản xuất: Pháp

  Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87

  Mắt kính: Polycarbonate

  Gọng Kính: ABS

  Độ kính: Không độ

  Màu sắc: Màu trắng, đen, trà