Kính bảo hộ Pháp Sperian A700

78.000

Mã sản phẩmA700T
Nhà sản xuất: Sperian
Nước sản xuất: Pháp
Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87
Mắt kính: Polycarbonate
Gọng Kính: ABS
Độ kính: Không độ
Màu sắc: Màu trắng