Kính vuông xanh bảo hộ Việt Nam – AHP11

Liên hệ

Mã sản phẩm: AHP11-Blue-VN

Nước sản xuất: Việt Nam

Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87

Mắt kính: Polycarbonate

Gọng Kính: ABS

Độ kính: Không độ

Màu sắc:

  • Gọng : Xanh, đen
  • Tròng : Trắng, đen

Hết hàng