Kính bảo hộ 0 độ màu đen

9.800

Mã sản phẩm: VN002

Nhà sản xuất: An Hồng Phát

Nước sản xuất: Việt Nam

Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81

Mắt kính: Polycarbonate

Gọng Kính: ABS

Độ kính: Không độ

Màu sắc: Đen