Kính vuông bảo hộ AHP11 – Việt Nam

16.000

Mã sản phẩm: AHP11-VN

Nhà sản xuất: An Hồng Phát

Nước sản xuất: Việt Nam

Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81

Mắt kính: Polycarbonate

Gọng Kính: ABS

Độ kính: Không độ

Màu sắc: Gọng kính: Xanh dương, đen – Tròng: Trắng, đen