Mặt nạ phòng độc Green Eagle BB305

58.000

Nhà sn xut: Việt Nam

Nước sn xut: Việt Nam

Tiêu chun cht lượng: Tiêu chuẩn Châu Âu

Cht liu: Cao su tự nhiên, phin lọc hoạt tính

Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn, độc

Màu sc: Màu đen

Môi trường: Môi trường có không khí bị ô nhiễm, nhiễm khí độc, vi khuẩn, nhiều bụi

Loi: 1 lọc.