Nón bảo hộ Hàn Quốc – SSEDA

88.000

Mã sản phẩm: SSD01

Nhà sản xuất: Việt Nam

Nước sản xuất: Hàn Quốc

Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN 6407-1998

Chất liệu: HDPE – ABS

Loại: Có núm vặn

Màu sắc: Trắng