Nón bảo hộ Việt Nam màu cam

22.800

Mã sản phẩm: VN01C

Nhà sản xuất: Việt Nam

Nước sản xuất: Việt Nam

Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN 6407-1998

Chất liệu: HDPE – ABS

Loại: Không có núm vặn

Màu sắc: Cam