Kính bảo hộ 0 độ Việt Nam

Liên hệ

Mã sản phẩm: V308 – V368

Nhà sản xuất: An Hồng Phát

Nước sản xuất: Việt Nam

Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81

Mắt kính: Polycarbonate

Gọng Kính: ABS

Độ kính: Không độ

Màu sắc: Đen, trắng

Hết hàng