Kính vuông bảo hộ AHP 11 – Đài Loan

26.000

Mã sản phẩm: AHP11-TW

Nước sản xuất: Đài Loan

Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87

Mắt kính: Polycarbonate

Gọng Kính: ABS

Độ kính: Không độ

Màu sắc:Gọng : Xanh, đen – Tròng : Trắng, đen

Xóa